Helsvenska försäkringsbolaget Länsförsäkringar är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, och har sedan starten drivits som en sorts paraplyorganisation för att flertal lokala och delvis fristående försäkringsverksamheter. Som landets mest framstående försäkringsgivare inom skadeförsäkringar är de för många ett givet val när det kommer till fordonsförsäkringar.

Deras skoterförsäkring finns tillgänglig i tre olika utförande. Grundläggande och obligatorisk trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Den förstnämnda är att anses som ett grundläggande skydd som täcker personskador och skada som drabbar annans egendom, men inte ersätter skador på den egna skotern. I Sverige så måste man som minst ha detta grundskydd för att lagligen kunna framföra sin skoter. Men vad skiljer egentligen de olika nivåerna åt? Och varför bör man välja länsförsäkringar?

Vem täcker försäkringen och hur länge?

Oavsett vilken nivå man väljer så täcker en skoterförsäkring hos Länsförsäkringar dig som äger skotern, eventuella passagerare, den som med tillstånd lånar skotern dig, skoterns utrustning samt eventuella skador som drabbar annans egendom eller förare och passagerare. Detta är det så kallade grundskyddet som ingår i alla försäkringsnivåer. Försäkringen tecknas ett år i taget och man får inte tillbaka några pengar om man ställer av skotern under denna period. Däremot återbetalas en del av försäkringsbeloppet om man säljer sin skoter eller avregistrerar den.

Flera nivåer att välja mellan

Om man vill ha ett utökat försäkringsskydd så man kan välja att teckna hel- eller halvförsäkring. Dessa utökar skyddet till att även täcka skador som påverkar skotern vid olycka eller stöld, samt kostnader till följd av en rättstvist eller krishantering. Den som vill ha ett så heltäckande skydd som möjligt bör därför definitivt välja en helförsäkring. Det är däremot vanligt att många väljer halvförsäkring då denna i de flesta fall ger ett tillräckligt gott skydd för att täcka samtliga oförutsedda händelser.

Finns det några begränsningar?

En skoterförsäkring hos Länsförsäkringar täcker aldrig skador som uppstått till följd av normalt slitage eller felaktigt utförd reparation. Inte heller täcker den skador som uppstår under en skotertävling. Detta innebär att man alltid bör se till att utföra reparationer hos en verkstad, samt att man vid tävlingsåkning skaffar en särskild försäkring. För att försäkringen ska gälla så är det även viktigt att den som tecknar försäkringen även är registrerad ägare för skotern, samt att den som kör den har giltigt körkort eller förarbevis. För att stöldskyddet ska gälla så är det även viktigt att man alltid låser skotern med ett godkänt lås.