Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har ursprungligen svenska rötter men är numera en del av danska Codan Forsikring. Det är en av de mest populära försäkringsgivarna i Sverige och har blivit populära för att de erbjuder ett heltäckande skydd. Deras försäkring för snöskoter har blivit ett givet alternativ för många svenska skoterägare.

Skoterförsäkringar från Trygg Hansa finns tillgängliga i tre utföranden. Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Detta är numera branschstandard och motsvarar de tre nivåer som alla försäkringsbolag erbjuder. Vad som skiljer dem åt är däremot vad de faktiskt ersätter. En trafikförsäkring motsvarar det grundläggande och obligatoriska skyddet som alla skoterförare måste ha. Det ersätter skador i trafiken som uppstår på den egna personen och på andras egendom. Halv- och helförsäkringar ersätter däremot även skador som uppstår på den egna skotern. Men vad skiljer nivåerna åt? Och varför är Trygg-Hansa ett bra val?

Vem täcker försäkringen och hur länge?

En skoterförsäkring från Trygg-Hansa omfattar alltid såväl förare som passagerare. Det innebär att alla som använder skotern är skyddade avseende personskador och skador på annans egendom. Försäkringarna gäller även om man låter ut skotern så länge det inte sker i en affärsmässig utsträckning. I normalfallet så gäller en försäkring från Trygg Hansa i ett år men om man säljer sitt fordon eller byter försäkringsbolag så kan den sägas upp i förtid.

Flera nivåer att välja mellan

Då man har att välja mellan trafik-, halv-, och helförsäkring har man stort inflytande över såväl kostnad som hur mycket som försäkringen ska täcka. Trafikförsäkringen motsvarar det lagstadgade grundläggande skyddet, och hel- och halvförsäkringar garanterar ersättning vid skada som drabbar det egna fordonet. Många personer väljer halvförsäkring då det ger en heltäckande försäkring till förmånligt pris.

Finns det några begränsningar?

Som i stort sett samtliga övriga försäkringsbolag så täcker en försäkring från Trygg-Hansa aldrig skador som uppstår i samband med att skotern används på inhägnande tävlingsområden. Försäkringen täcker inte heller framfört på isbelagda sjöar eller vattendrag där det varit uppenbart att isen inte haft tillräcklig bärkraft. Försäkringen gäller i de flesta länder i Europa och vissa icke-europeiska länder som är belägna vid Medelhavet. I detta hänseende följer Trygg-Hansa normerna från Trafikförsäkringsföreningen. Den kanske mest avgörande begränsningen är att en skoterförsäkring från Trygg-Hansa aldrig täcker skador orsakade av köld, väta, fukt, rost, frätning eller skadedjur. Detta gör att man bör vidta en del försiktighetsåtgärder när det kommer till förvaring av sin skoter för att säkerställa att den skyddas på bästa möjliga sätt.