Skoterförsäkring – Jämför snöskoterförsäkring

Om du funderar på att köpa en snöskoter så kommer du nog behöva en skoterförsäkring. Men att välja rätt försäkring kan vara svårt. Det finns olika försäkringsbolag och många försäkringar så det kan vara svårt att hitta rätt och man behöver jämföra skoterförsäkring. Dock finns det några riktlinjer som du kan följa för att lättare hitta rätt skoterförsäkring. Den första av dessa riktlinjer kan du faktiskt följa redan innan du köpt din skoter. Redan här kan du nämligen påverka priset på din snöskoterförsäkring genom den snöskoter du köper. Om du köper en bredbandad skoter kan du i vissa fall få upp till 25% rabatt hos vissa försäkringsbolag. Om du dessutom är medlem i en officiell skoterklubb kan du få ytterligare rabatt om de samarbetar med ett försäkringsbolag.

När du väl har valt ett försäkringsbolag och en försäkring kan det vara bra att stanna med samma bolag under en längre tid. Det är nämligen så att om du har flera skadefria år i samma bolag så kan du i vissa fall få en reducerad självrisk. En annan sak att ha koll på är att snöskoterförsäkringar är en så kallad periodiserad försäkring. Detta betyder att priset kan ändras mellan sommar och vinterhalvåret. Detta bör du ha koll på så att du inte blir överraskad av en högre premie när vintern kommer. Ytterligare en sak att tänka på är att det ofta blir dyrare att teckna försäkringen om man är under 25. Detta beror på forskning som visar att de är med i flest olyckor i trafiken.

En sista sak som du bör känna till innan du tecknar en skoterförsäkring är att den tecknas på ett år. Med bilförsäkringar får du ofta tillbaka resterande månaderna om du säger upp försäkringen men detta är inte fallet med vissa snöskoterförsäkringar. Denna regel har vissa försäkringsbolag infört eftersom många tecknat en försäkring och sedan sagt upp den så fort snön har smält. Så nu vet du lite mer om snöskoterförsäkringar men hur jämför man enklast priset? Det första du borde veta är att det finns tre olika sorters försäkringar att jämföra som du måste välja mellan.

Trafikförsäkring:

Enligt svensk lag måste du minst ha denna försäkring för att få använda din snöskoter. Den täcker alla personskador som uppkommer vid en olycka samt all skada på någon annans persons egendom. Den ersätter dock inte skador på din egen egendom.

Anledningarna till varför du skulle välja att bara ha en trafikförsäkring är att den är billigast. Nackdelarna med den är att den inte ger något krisskydd eller rättskydd. Krisskyddet ger dig psykologisk hjälp om du varit med om en traumatisk olycka med snöskotern. Rättskyddet hjälper dig om du hamnar i domstol över en tvist som involverar snöskotern. Om du känner att du behöver ett bättre skydd kan du teckna en halvförsäkring.

Halvförsäkring:

Den största skillnaden mellan halvförsäkring och trafikförsäkring är stöldskydd, rättskydd, krisskydd och brandskydd. Krisskyddet ger dig som sagt rätt till psykologisk vård i händelse av en olycka och rättskyddet hjälper dig i tvister som gått till domstol. Stöldskyddet ger dig ersättning om din skoter skulle bli stulen. Den ersätter även tillbehör till skotern som GPS och liknande men då bara upp till en viss gräns. Brandskyddet ger ersättning om skotern skadats i en brand. Undantag är om branden beror på en explosion i ett däck eller i slangar. I halvförsäkringen ingår även ett skydd mot glasskador. Du kan alltså få ersättning om siktskivan skadas. Dock ersätts för det mesta inte glaset på lyktorna. Nackdelarna med denna försäkring är att den är dyrare än trafikförsäkringen och att den inte erbjuder någon ersättning vid vagnskador. Om du känner att du vill ha en större försäkring ska du nog fundera på en helförsäkring.

Helförsäkring:

I denna försäkring ingår allt som ingått i de tidigare försäkringarna plus vagnskydd. Vagnskyddet ger dig ersättning för skador på skotern om det sker en olycka. Denna försäkring är den som ger bäst skydd men den är också dyrast.

Känner du fortfarande att det inte räcker kan du kolla på några tilläggsförsäkringar.

Tilläggsförsäkringar:

De finns många olika tilläggsförsäkringar och en av dem heter Extra. Den finns även som Stor och XL men de är i princip samma sak. De erbjuder generösare villkor och extra ersättning vid olycksfall eller stöld. Du kan även få ett extra ersättningsbelopp vid dödsfall. Du kan också skaffa en garageförsäkring. Om du har skotern avställd, alltså att den står i ett garage behöver du ingen trafikförsäkring längre. Då kan en garageförsäkring vara passande. Den ger dig ersättning vid tex stöld eller brand. Den kan även erbjuda rättskydd. Om du använder skotern dagligen kan det löna sig att teckna en stilleståndsförsäkring. Den betyder att du får en ersättning för varje dag som skotern inte går att bruka då den är inne på verkstaden.

Men vilken försäkring du har spelar ingen roll om försäkringen inte gäller. Var därför noga med att följa de restriktioner som avtalet har. En av de vanligaste punkterna i detta avtal är att man ska följa tillverkarens råd om underhåll och service. Detta förhindrar nämligen onödiga förslitningsskador. En annan av de vanligaste punkterna är att maxvikten inte får överskridas. Detta är lätt hänt om man ska transportera många på skotern.

Men även om försäkringen gäller kan du få minskad ersättning. Se därför till att följa dessa enkla råd:

  • Lås skotern med två lås. En snöskoter ska låsas med både tändningslåset och ett lås godkänt av SSF.
  • Om du använder något för att värma eller torka skotern eller för att ge den starthjälp så måste du se till så att apparaten är godkänd för att användas till sådana funktioner.
  • Var extra aktsam om du kör på fruset vatten.

Självklart finns det mer punkter än dessa tre men alla försäkringsbolag har lite olika villkor. Du bör därför kolla upp vad som gäller på det försäkringsbolag du planerar att välja.

Nu när du vet allt detta är du redo att leta reda på den försäkring som bäst passar dig. Tänk bara på att jämföra olika försäkringar och försäkringsbolag så att du inte betalar för mycket för din försäkring.

Det finns ingen bättre känsla än att flyga över pudersnö på din snöskoter. Men är du skyddad om en  trädstubbe kommer i vägen? Med en snöskoterförsäkring får du ett bra skydd till ett bra pris. Den genomsnittliga snöskotern kör mer än 1900 kilometer varje år, säger International Snowmobile Manufacturers Association. Det är många kilometer och en bra anledning att vara säker på att du har en bra försäkring för att täcka din skoter och dig. Om du inte har en snöskoterförsäkring, eller vill du vara säker på att din nuvarande är tillräcklig följer här några saker att tänka på om snöskottsförsäkringar.

Oavsett om du glider in i ett staket eller kolliderar med en annan snöskoter, kan det vara dyrt att reparera din skoter. Vagnskadedelen kan hjälpa till att betala för kostnaden för dessa reparationer så att du kan komma tillbaka ut i spåren. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag för alla snöskotrar i trafiken. Den ersätter det och de som skadas av din skoter om du är ansvarig för olyckan.

Antalet registrerade snöskotrar i Sverige har bara blivit fler och fler. Sedan 1970-talet har antalet snöskotrar årligen ökat med ungefär 50%. Från blygsamma 240 i trafik till fler än 10 000. Det är nog svårt att hitta ett annat land där ökningen har varit så drastisk. Särskilt då skotersäsongen i de flesta fall är begränsad till några månader. Man skulle kunna tänka sig att krav på förarbevis och allt färre skoterleder skulle resultera i att fordonet blev mindre populärt. Fast när svensken väl har fattat tycket för något så verkar det hela bli beständigt.

Skoterförsäkring

I takt med fler snöskotrar har även utbudet av försäkringar vuxit. Och nu för tiden har man möjligheten att välja såväl unika skräddarsydda som praktiska övergripande skoterförsäkringar. Men det innebär även att det är fler saker än någonsin att ta ställning till. Så vad är egentligen en snöskoterförsäkring? Och vad bör man välja?

Halv eller helförsäkring?

Man måste ha en skoterförsäkring. Det är ett krav som lagen ställer. Så hur man än ser på saken måste man åtminstone ha den lägsta nivån av försäkring. Nämligen trafikförsäkringen. Denna fyller syftet att säkerställer en viss lägsta nivå av försäkring. Om det sker en olycka så täcker den eventuella personskador. Och vid skador på annans fordon så har den andra personen rätt till ersättning. Men skador på det egna fordonet täcks inte. Vill man värna om sitt eget fordon och sin egen egendom måste man därför teckna en ytterligare försäkring. Nämligen halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring är den första nivån av ytterligare försäkring för snöskoter. Om din snöskoter skulle bli stulen så har du då rätt till ersättning. Samma gäller om fordonet skadas vid brand. Ofta gäller detta endast skador då snöskotern förvaras. Men ibland täcks även särskilda händelser så som kabelbrand eller kortanslutning. Halvförsäkring är därför främst tänkt att ersätta dig vid skador som drabbar ett stillastående fordon. Olyckor som skadar din skoter under färd faller oftast utanför halvförsäkringens omfattning. Och det är här helförsäkring tar vid.
Helförsäkring är den andra nivån av ytterligare försäkring och ger dig halvförsäkringens alla förmåner, med ytterligare skydd vid eventuell vagnskada. Om fordonet skadas under färd, oavsett om detta gäller en olycka du själv råkar ut för eller om det gäller annans skadegörelse på ditt fordon, så ersätts detta av helförsäkringen. Vill du vara säker på att du inte drabbas av omfattande kostnader som måste hanteras med egna sparade pengar, eller i värsta fall lån, så är en helförsäkring helt enkelt väsentlig.

Ytterligare tillval för din skoterförsäkring

Har man en splitterny skoter, eller kanske en gammal klassiker, kan det vara så att man vill skydda sig mot maskinskada eller händelser som kanske av vissa är att anse som främst estetiska. Då erbjuder många försäkringsbolag tillval till befintliga försäkringar. För dig blir då en helförsäkring med tillval det absolut mest heltäckande skydd du kan få. Se därför till att ditt försäkringsbolag faktiskt erbjuder de komplement och tillval som ger det ett skydd som motsvarar dina förväntningar.