Det nordiska försäkringsbolaget If Skadeförsäkring är på en och samma gång ett av de mer nyetablerade och mer uppskattade försäkringsbolagen. Sedan 1999 har de varit ett givet alternativ för personer från såväl Sverige som Finland, Norge och Danmark. Med huvudsäte i Sverige så är det ett givet alternativ för många svenskar som vill ha en pålitligt skoterförsäkring. Som ett av de mest populära försäkringsbolagen har de gång på gång visat att de verkligen lever upp till kundernas höga förväntningar och krav.

Precis som övriga aktörer i försäkringsbranschen så finns deras skoterförsäkring i tre utföranden. Nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Detta är ett resultat av den svenska lagstiftningen som sätter krav på en viss lägsta nivå av försäkring för att man ska få framföra en skoter. Väljer man trafikförsäkring innebär det därmed att man får ersättning vid skada i trafiken som fysiskt sett drabbar en själv, eller som drabbar någon annans egendom. Men vad är skillnaden mellan de olika nivåerna? Och varför bör man skaffa skoterförsäkring från If?

Vem täcker försäkringen och hur länge?

Alla skoterförsäkringar som tecknas hos If täcker dig som är ägare och primär användare av skotern, men även den person som du lånar ut skotern till. Detta gäller samtliga nivåer av skoterförsäkringar hos If. Försäkringen börjar att gälla direkt vid köpet och löper ett år i taget. Försäkringen förnyas automatiskt vilket minimerar risken för att man står utan giltig försäkring.

Flera nivåer att välja mellan

Då man har flera nivåer av försäkringar att välja mellan så kan man själv bestämma hur omfattande man vill att försäkringen ska vara. Medans trafikförsäkring endast ger ett grundläggande skydd som främst är ämnat att skydda övriga personer som drabbas vid olycka, så är hel- och halvförsäkringar mer heltäckande. Av dessa så är halvförsäkring det kanske mest populära alternativet då de ger heltäckande skydd med undantag för vagnskada.

Finns det några begränsningar?

När det gäller skoterförsäkringar hos If så finns det ett antal begränsningar som man försäkringstagare bör vara medveten om. Försäkringen gäller endast så länge föraren har rätt att framföra fordonet, föraren är nykter, skotern används i privatmässiga sammanhang som inte omfattar uthyrning och så länge skotern inte är belagd med körförbud. Man har däremot möjligheten att teckna en särskild tilläggsförsäkring som utökar den ersättning som utgår vid en eventuell personskada. På det stora hela så erbjuder If Skadeförsäkring en väldigt heltäckande skoterförsäkring som täcker de flesta personers behov.