Norska försäkringsbolaget Gjensidige är i viss utsträckning okänt för svenskar, men har kommit att bli ett allt mer populärt alternativ då de tack vare hög kundnöjdhet och heltäckande försäkringslösningar visat sig vara ett riktigt bra alternativ. Deras skoterförsäkring har blivit väldigt omtalat då den gjort sig känd för att vara lika smidig som den är prisvärd.

Skoterförsäkringen finns tillgänglig i tre olika alternativ. Trafikförsäkring, helförsäkring och halvförsäkring. Vad som skiljer dem åt är vilka händelser de ersätter. Det förstnämnda försäkringsalternativet täcker endast personskador som drabbar förare och passager, samt egendomsskador som drabbar andra personer. Denna lägsta försäkringsnivå är obligatorisk om man i Sverige vill framföra en snöskoter. Men vad är skillnaden mellan de olika nivåerna? Och varför är Gjensidige ett bra alternativ?

Vem täcker försäkringen och hur länge?

Alla försäkringsalternativ hos Gjensidige omfattar eventuella skador som uppstår på förare och passagerare samt andra personers egendom. Det innebär att man alltid kan vara säker på att den som åker på skotern är försäkrad, och att eventuella skador på andra personers egendom täcks. En försäkring hos Gjensidige tecknas ett år i taget, men om man säljer sin skoter eller byter försäkringsbolag så har man möjligheten att avsluta sin försäkring i förtid.

Flera nivåer att välja mellan

När man tecknar försäkring hos Gjensidige så har man utöver trafikförsäkring att välja mellan hel- och halvförsäkringar. Dessa innebär ett utökat skydd som utöver personskador och skador på annans egendom även täcker skador som uppstår i samband med stöld, brand eller olycka. Vill man vara så heltäckande som möjligt så väljer man helförsäkring som täcker skador på ens skoter till följd av trafikolycka eller skadegörelse.

Finns det några begränsningar?

När man tecknar en försäkring hos Gjensidige så bör man vara medveten om att det finns ett antal begränsningar som påverkar huruvida man kommer att få ersättning. En snöskoterförsäkring från  Gjensidige gäller endast om den som tecknar försäkringen är skoterns verkliga ägare. Den gäller inte heller om man yrkesmässigt hyr ut skotern. Försäkringar från Gjensidige täcker inte heller åtgärder som inte är fabriks- eller branschmässigt utförda. Därför är det viktigt att alltid säkerställa att eventuella åtgärder utförs hos en certifierad verkstad. Utöver detta så är det bra att komma ihåg att skoterförsäkringar från Gjensidige är utformade för att täcka privatpersoner. Om man sysslar med skotrar i yrkesmässig omfattning eller hyr ut så bör man däremot söka sig till andra försäkringsbolag som täcker de behov som man faktiskt har.