Norska försäkringsbolaget Vardia har blivit ett givet alternativ för svenskar sedan de valt att utöka sin närvaro på den svensk marknaden. När det kommer till skoterförsäkringar är de ett populärt val bland personer som vill ha både kostnadseffektiva och prisvärda lösningar för skoterförsäkringar. Men hur heltäckande är egentligen en skoterförsäkring från Vardia? Och vad är det som får folk att välja dem före övriga alternativ?

Skoterförsäkringar från Vardia finns tillgänglig i tre olika alternativ. Trafikförsäkring, helförsäkring och halvförsäkring. Skillnaden mellan de olika nivåerna handlar nästan uteslutande om vad de egentligen täcker. Som svensk är det däremot obligatoriskt att man åtminstone tecknar en försäkring motsvarande trafikförsäkring. Men vad är det som får Vardia att sticka ut från resten? Och vad skiljer de olika försäkringarna åt?

Vem täcker försäkringen och hur länge?

När man tecknar en skoterförsäkring hos Vardia så kan man alltid vara säker på att det täcker skada på de personer som använder fordonet samt eventuell skada på andra personers egendom. Vill man däremot ha ett utökat skydd så behöver man överväga halv- eller helförsäkring.  En försäkring hos Vardia tecknas ett år i taget men om man säljer sin snöskoter eller byter försäkringsbolag så kan man avsluta sin försäkring i förtid och få försäkringsbeloppet återbetalt.

Flera nivåer att välja mellan

När man väljer att skaffa försäkring hos Vardia så kan man välja mellan trafikförsäkring samt hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkring motsvarar ett grundläggande skydd, medans hel- och halvförsäkringar är avsevärt mycket mer omfattande och även täcker skadar i samband med olyckor, brand eller stöld.

Finns det några begränsningar?

En försäkring hos Vardia medför vissa begränsningar, precis som hos övriga bolag. Det kanske mest framträdandet kravet är att man måste vidhålla en viss nivå av aktsamhet. Vad detta åsyftar är att man måste sköta sitt fordon på ett rimligt sätt. I praktiken kan detta betyda att man bör säkerställa så att snöskotern repareras på en verkstad och att man har kvitto på alla utförda åtgärder. Man måste även se till så att man som försäkringstagare är den främsta användaren av fordonet. Från Vardias sida är detta ett sätt att säkerställa så att den som tecknar försäkringen även är ägaren av fordonet. Detta innebär att försäkringar från Vardia i första hand är ämnade att täcka privatpersoners behov. Om man sysslar med uthyrning, proffsåkning eller liknande verksamhet så behöver man därför säkerställa att man skaffar utökad försäkring ett väljer ett försäkringsbolag som fokuserar på denna sorts yrkesmässiga verksamhet.