Försäkringsbolaget Dina är på ett unikt sätt samtidigt ett av Sveriges äldsta och mer okända försäkringsbolag. På senare tid har de däremot blivit uppmärksammade för att de förenar prisvärda och heltäckande lösningar. Deras skoterförsäkring är ett populärt alternativ särskilt bland personer som ofta vistas utomlands, då den erbjuder en av marknadens bästa skydd för utlandssvenskor.

Skoterförsäkringar från Dina finns i tre olika varianter. Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkring motsvarar det i Sverige lagstadgade minimikravet som täcker personskador och egendomsskador som drabbar någon annan än förare. För att få köra skoter i Sverige så måste man som minst ha denna sorts försäkring. Dina erbjuder även halv- och helförsäkringar som är utökade varianter av trafikförsäkringen och även täcker skador på skoter samt förlust av den. Men varför bör man välja Dina?

Vem täcker försäkringen och hur länge?

Samtliga försäkringsnivåer hos Dina gäller i Norden och länder som erkänner Gröna kort. Den grundläggande trafikförsäkringen gäller däremot i hela världen. Försäkringen täcker förare samt passagerare. Alla försäkringsnivåer löper ett år i taget men man har möjlighet att upphäva försäkringsavtalet i förväg om man byter till en annan försäkringsgivare eller om man säljer sin skoter. Om man väljer att ställa av sin skoter under året så påverkar inte detta den totala försäkringskostnaden utan kostnaden gäller för hela året. Som en intressant sidopoäng så kan man lägga märke till att denna försäkring även täcker händelser i samband med pulka- eller kälkåkning vilket kan vara kan tänkas vara ett intressant komplement för familjen.

Flera nivåer att välja mellan

Vill man försäkra sig mot händelser som går bortom den grundläggande trafikförsäkringen så har man att välja mellan hel- och halvförsäkring. Dessa täcker även brand- och glasskada samt skador som uppstår i samband med stöld. Man har även rätt till ersättning för kostnader vid en eventuell rättsprocess. Väljer man helförsäkring så ingår även ersättning vid vagnskada vilket innebär att man får ersättning för skador på kaross och lack vid såväl olycka som stöldförsök.

Finns det några begränsningar?

Som de flesta övriga skoterförsäkringar så gäller en försäkring hos Dina inte i samband med körning på tävlingsområden. Om man har hel- eller halvförsäkring och ofta vistas utomlands med sin skoter är de även viktigt att vara medveten om att försäkringen bara gäller 185 dagar om året. Dessa utökade försäkringar täcker inte heller skador som orsakas av skadedjur, vilket gör att man bör vara noggrann med hur man förvarar sin skoter.